English            Japanese     Chinese
line
line

Ang TABUNKA SOCIAL COMMUNICATION Programa ay isang Educational Action Research programa na itinatag noong 2007 sa Aichi Prefecture, Japan. Layunin nito na itaguyod at pag-aralan ang mga pang-edukasyong gawain para sa mga Hapones at mga dayuhang naninirahan sa sentral na rehiyon ng Japan.

Sa kasalukuyan, ang lipunang Hapon ay kumakaharap ng maraming pagbabago bunsod ng globalisasyon. Iba't ibang lahi ang naninirahan sa Aichi dahil sa global industrial fluidity at ang bilang ng mga dayuhang ito ay tumataas bawat taon.

Lubos naming pinag-iisipan ang mga panlipunan at kultural na pagbabagong mangyayari sa bansang Hapon ngayong ika-21 siglo. Ang "multicultural Japan" ay isang pangangailangan. Ang pagiging matatag sa hinaharap at ang pagtulong sa komunidad sa pamamagitan ng mga pang-edukasyong gawain ang aming pangunahing kontribusyon sa prosesong ito.

Sa proyektong ito, ang "Social Communication" ay kinikilala bilang isang pamamaraan ng pamamahagi ng impormasyon at kaalaman, gayundin ang epekto nito sa iba't ibang kultura sa isang lipunan. Isa rin itong konsepto na magtataguyod ng mahalagang pag-aaral tungkol sa mga lipunang may iba't ibang kultura kagaya ng kasalukuyang Japan.

TABUNKA SOCIAL COMMUNICATION Programa

KANI NPO CENTER
Registration Nr. 97
http://www.kani-npo.gr.jp/

Inuyama City Civic Activities Support Center
"Shimintei"
Registration: 37
http://www.inuyama-shimintei.com/index.htm

Komaki City Civic Activities Center
Registration: 141
http://www.komakici.jp/tourokudanntai.htm

Aichi Prefecture, Tokai Area, Japan
line
line